Skolbanken Logo
Skolbanken

Sifferlek C

Östra Stenhagen anpassad grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer att arbeta med siffror, antalsuppfattning och enkel addition. Eleverna kommer få möjlighet att utveckla sin förmåga att koppla ihop siffra och antal samt att lära sig former på ett lekfullt sätt.

Syfte:

Undervisningen syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper. Vi ska tillsammans väcka nyfikenhet samt utveckla intresset för siffror och antal. 

 

Arbetssätt/aktiviteter:

Varannan vecka möter eleverna en ny siffra.  Vi börjar med noll och jobbar i stigande ordning upp till 9.

Eleverna jobbar med samma siffra i två veckor. Vi startar med en gemensam genomgång med film . 

Eleverna får träna på att spåra siffran med penna på whiteboard tavlan.

De får även träna på att forma siffran t.ex. i lera, målarfärg.

Eleverna deltar i att sjunga och lyssna på siffersånger.

Vi kommer också att träna antal genom sortering och olika arbetsmaterial 

Vi kommer att använda olika material, konkret, digitalt och arbetsböcker/arbetsblad så att flera sinnen tillsammans kan stärka elevernas lärande.

 

Centrala begrepp:

Siffror 0-9

Ramsräkna 1 - 10

0rdningstal 1:a, 2:a... osv

Antalsuppfattning 1-5

Lägga till / ta bort

Kvadrat

Rektangel

Cirkel

Triangel

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal samt hur de kan uttryckas med ord, konkret material, symboler och bilder.

Hur olika räknesätt kan användas för att lösa enkla uppgifter.

Naturliga tal samt hur de kan uttryckas med ord, konkret material, symboler och bilder.

Hur olika räknesätt kan användas för att lösa elevnära uppgifter i vardagen.

Matriser i planeringen
Sifferlek - estetisk verksamhet
Sifferlek - verklighetsuppfattning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback