Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Värdegrund

Njutångers förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Lära sig mer om sig själv och sina egenskaper

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden, Värdegrund

Tidsperiod: v 34-36

Förskolans namn: Njutånger

Grupp: Blåklockan 

Barnens ålder: 1-5

År och datum: 22/8 2022

 

Vilket innehåll ska behandlas?


-Normer och värden, Värdegrund, Barnkonventionen.

-Jämställdhet

-Digitalisering

-Rörelse

-Hållbarutveckling

Vilka målområden i läroplanen berörs? 

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

--NoV, vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla : Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra.

-Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Sätta ord på "vem är jag, vad är jag bra på"

- Att vara en bra kompis, god förebild, att olika är lika bra,

- Lära sig mer om sina rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter

- Reflektera

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Rörelse: Sång och rörelselåtar: stopp min kropp, huvud axlar... Fem små fingrar har jag. Motorikbanor

Tema: Vad är en vardagshjälte? Varför är den en hjälte?
Hur ser de på hjältar, vad har de för egenskaper? Vad vet de om hjältar?

Vi gör nya moln till vår regnbåge med trivselord

Barnen är delaktiga i att vara med i rörelsesångerna, diskussioner och reflektioner när vi läser utifrån barnkonventionen och temaarbetet. DE väljer våra trivselord

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

-Foton och annan dokumentation sätts upp inne på avdelningen.  Varje vecka görs en Glimt ut till vh utifrån det arbete vi gjort.

 

Planeringen upprättad av

Marie och Zenitha

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback