Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Åsö grundskola kemi 8A - Organisk kemi

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Organisk kemi är läran om kolföreningarna, vilket även kallas för organiska föreningar. Detta är för att allt organiskt, dvs. livet, består och innehåller organiska föreningar. I detta område ska vi gå igenom grunderna för dessa föreningar, olika klassifikationer och varianter samt försöka undersöka dessa i laborationer.

 

Vecka

Tisdag/Onsdag B33

Torsdag B31

Fredag B32

34

Introduktion
”Vad är kemi?”
Repetition av kemins grunder
JACA borta onsdag

Kolatomen

Kap. 7.1 – ”Kolatomen är en mångsidig byggsten”

Enkla kolväten
Kap. 7.2 – ”Kolväten är grunden i organisk kemi”

35

Laboration

”Svårare” kolväten
Kap. 7.2 – ”Kolväten är grunden i organisk kemi”

Omättade kolväten och mättning
Kap. 7.3 – ”Omättade kolväten har färre väteatomer”

36

Laboration

Alkohol
Kap. 7.4 – ”Alkoholer finns inte bara i vin”

Åsöveckan – tema ”Sexualitet, samtycke och relationer”

37

Laboration

Organiska syror
Kap. 7.5 – ”Organiska syror i frukt och din kropp”

Estrar
Kap. 7.6 – ”Estrar ger smak och doft”

38

Laboration

Extra lektion för ev. förändring av lektioner

Repetitionstillfälle

39

Laboration

Repetitionstillfälle

Prov Organisk kemi

 

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort.

Arbetsform

Arbetet kommer att följa kapitel 7 i kemiboken och under området kommer det ske följande:

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och med filmer) och ni får tid att läsa i boken samt arbeta med uppgifter enskilt, i par och i mindre grupper.

·         Vi kommer att ha undersökande laborationer i mindre grupper.

·         Vi kommer att skriva laborationsrapporter, både i grupp och enskilt.

Litteratur:

Vi kommer i huvudsak att utgå ifrån Spektrum Kemi, kapitel 7. Eventuella arbetsblad, filmer, länkar som kommer användas i undervisningen kommer ni hitta i Teams.  

Bedömning

Momentet kommer bedömas genom två huvudsakliga delar; ett skriftligt prov samt inlämnade labbrapporter. Labbrapporterna bedöms tillsammans med eran prestation under laborationerna för att de tre första kunskapskraven i matrisen nedan medan det skriftliga provet används för att ni ska få visa upp eran förmåga på de två sista.

Mål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

·         kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

·         förmågan att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

·         förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

·         Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·         Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

·         Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

·         Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

·         Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback