Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religionskunskap åk 4

Gaddenskolan, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Religionskunskap handlar om förståelsen för olika människors sätt att tänka och leva. Vi människor har alltid sökt efter svar på stora frågor som: Hur skapades jorden? Vad är meningen med livet? Vem är jag? Det är frågor som ibland leder fram till tankar som ger svar på frågorna, en livsåskådning. En del livsåskådningar kallar vi religioner. Du lär dig om hur vi kan visa varandra hänsyn och respektera varandras olikheter så att vi ska kunna fungera tillsammans. Du lär dig vad religion och livsåskådning är och varför vi behöver kunskap om religioner. Vi lär också om några av de första religionerna som fanns på jorden.

Vi använder läromedlet PULS SO 4, lärobok och arbetsbok, samt olika uppgifter och övningar (enskilt och gemensamt).

Du kommer att få genomgångar och förklaringar och vi kommer att läsa och samtala tillsammans och enskilt utifrån behov och vad som passar bäst utifrån innehållet och för gruppen.

Vissa uppgifter gör du enskilt, andra i par eller i grupp.

 

Bedömning av kunskap sker löpande samt med "dugga" (kryssfrågor) med fördjupande frågor.


Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.

Begreppen religion och livsåskådning.

Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.

Samtal om och reflektion över vardagliga moraliska frågor utifrån elevernas egna argument och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om ansvar, utanförskap, kränkningar, jämställdhet och sexualitet.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback