Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kemiska reaktioner 8A 2022/2023

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Hur kan en reaktion mellan två ämnen bilda ett nytt ämne med helt andra egenskaper?

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Reaktionshastighet

Endoterma och exoterma

Katalysatorer och enzymer

Reaktioner med koldioxid

Reaktioner med syre

Skriva och balansera reaktionsformler.

 

  Vi kommer att laborera, ha genomgångar, se filmer och  använda frågorna i läroboken.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

Genomför laborationer där kemiska reaktioner sker och kan tolka och skriva rapport på resultatet.
Med ett skriftligt prov på de naturvetenskapliga begreppen i temat.

Preliminär planering

Vi jobbar med temat under vecka 36-39 och avslutar med provet fredag vecka 39.

Kemilärobokens sidor  är  101-122.


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback