Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Atomen och det periodiska systemet HT 2022

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Hur många mindre delar finns det i en atom?

 

Konkretisering av det centrala innehållet

Vi kommer att bl.a. behandla följande moment:

- Ett ämnes atomnummer och antalet protoner.
- Atomkärnan
- Elektroner, deras placering i skal utanför atomkärnan.
- Valenseleketroner
- Ädelgasstruktur
- Uppbyggnaden av det periodiska systemet (perider och grupper)
- Grundämnesfamiljer

Undervisning - metod och innehåll

Lektionerna innehåller teorigenomgångar, bildvisning, övningsuppgifter och någon eller några filmer. Under lektionerna kommer eleverna att få arbeta med uppgifter som relaterar till ämnet samt göra laborationer som klargör teorin.

 

Bedömning

Eleverna blir bedömda på alla moment som kan visas upp på samtliga lektioner, dvs delaktighet i klassrummet, en laborationsrapport, text om ett grundämne  redovisad på en plansch samt ett skriftligt prov. 

Vi jobbar med temat under veckorna 36-40, provet är preliminärt bestämt till fredag vecka 40

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback