Skolbanken Logo
Skolbanken

Bild och form

Tierps anpassade grundskola, Tierp · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Genom bild och form får vi använda vår kreativitet och nyfikenhet. Vi skapar med olika material och på många olika sätt.

1. Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer att testa på att arbeta med många olika sätt att skapa, med många olika material. Vi tränar på kommunikation, turtagning, färger, material. Ofta kopplar vi arbetet till vårt tema eller till något annat vi jobbar med för tillfället, som tex en bokstav, form osv. 

2. Mål för arbetsområde

I arbetet med bild och form lär sig eleverna:

att använda olika sätt att skapa, tex imiterande och fritt

att använda färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

att använda olika material och föremål i framställning av bilder och föremål.

3. Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån dina förutsättningar och hur de motsvarar grundläggande kunskaper eller fördjupade kunskaper. 

4. Undervisning

Du kommer att ...

  • måla med olika sorters färg, som flytande färg, kakfärg, kritor och fingerfärg
  • använda olika verktyg när du gör bilder och föremål. Som penslar, svampar, händerna, borstar, bestick och växter. 
  • måla och skapa på/med olika material. På papper, kartong, tapet, lera och trä. 
  • använda olika kommunikationshjälpmedel, som tex bildstöd

Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och återanvändning av bilder.

Några verktyg och material för bildframställning, hur de benämns och hur de används.

Några verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Skönlitteratur för barn. Rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Rum, läge, form och riktning. Hur detta kan undersökas och beskrivas med matematikens begrepp och uttrycksformer.

Eleven deltar i att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material. Dessutom deltar eleven i kommunikation om vad bilder berättar.

Eleven deltar i att formge och framställa slöjdföremål i olika material och med olika verktyg och hantverkstekniker. Dessutom deltar eleven i kommunikation om överväganden i arbetsprocessen.

Eleven kommunicerar om elevnära ämnen och initierar och avslutar kommunikationen. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt deltar i att kommentera, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven deltar i skrivrelaterade aktiviteter.

Eleven deltar i att undersöka och kommunicera om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven deltar i att göra val i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven deltar i att lösa praktiska uppgifter i vardagen med användning av matematik.

Eleven skapar bilder med olika tekniker, verktyg och material. Dessutom kommunicerar eleven om vad bilder berättar.

Eleven formger och framställer föremål i olika material och med olika verktyg och hantverkstekniker. Dessutom kommunicerar eleven om överväganden i arbetsprocessen.

Eleven samtalar om elevnära ämnen och initierar, upprätthåller och avslutar samtalet. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt kommenterar, beskriver och berättar i olika sammanhang och med olika syften. Eleven skriver kända ord.

Eleven undersöker och kommunicerar om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven visar hur man kan göra val i frågor som rör miljö och hälsa

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback