Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Ljud

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Hur uppkommer ljudet? Vad är skillnaden mellan olika slags ljud? Vad är ljudvågor? Det ska vi ta reda på!

Arbetssätt

Vi kommer titta på filmer, läsa faktatexter, svara på frågor och göra olika undersökningar. Vi kommer även ha genomgångar i helklass och diskussioner.

 

Mål

Du ska efter arbetsområdets slut kunna berätta:

  • vad ljud är,
  • hur ljud uppkommer
  • hur ljud sprider sig
  • hur hörseln fungerar och skadligt ljud såsom buller
  • om ljudvågor, tonhöjder och ljudstyrka

Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Hur ljus och ljud breder ut sig och kan reflekteras.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback