Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild

Stenbergaskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Mål att arbeta mot:

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
 • Du ska prova olika tekniker och metoder.
 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.

Arbetsbeskrivning

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • Vi kommer att arbeta med färglära.
 • Vi kommer att arbeta med olika material.
 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, ex sagobilder.
 • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder.

Bedömning

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Du provar olika metoder och tekniker.
 • Din förmåga att berätta om bilder.

 

Tidsperiod: Läsår 22/23


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Matriser i planeringen
Bild år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter