Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01c

Matematik 1c

Fredrika Bremergymnasiet, Haninge GY · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Preliminär planering och kursmaterial för Matematik 1c

Matematik 1c 5000+ för reviderad ämnesplan

   
V.34  
Måndag  Introduktion till teknikprogrammet
Tisdag  Ma 1c kursen börjar
Onsdag  Programdag Teknik åk 1, 2, 3
Torsdag  Räkneregler, tal och prioriteringsregler s. 10-13
Fredag  Negativa tal s. 14-17
   
V.35  
Måndag  Tal i bråkform s. 19-23
Tisdag  Tal i bråkform forts. s. 19-23
Onsdag  Uppgift 16 Np Ma 1c delprov C
Torsdag  Tal i decimalform s. 25-27
Fredag  Avrundning och gällande siffror s. 29-30
   
V.36  
Måndag  Algebraiska uttryck s. 32-34
Tisdag  Skolval
Onsdag  Förenkling av algebraiska uttryck s. 35-38
Torsdag  Lösning av linjära ekvationer s. 40-43
Fredag  Mer om ekvationslösning s. 44-46
   
V.37  
Måndag  Uttryck, ekvationer och bråk s. 47-50
Tisdag  Tillämpningar och problemlösning s. 52-56
Onsdag  Repetition av procentberäkningar s. 60-62
Torsdag  Repetition av procentenheter... s. 63-65
Fredag  Förändringsfaktor s. 66-69
   
V.38  
Måndag  Procentuella förändringar i flera steg s. 70-73
Tisdag  Repetition kap. 1 s. 77-85
Onsdag  Prov kap. 1 
Torsdag  Potenslagar s. 88-91
Fredag  Exponent 0 och negativa exponenter s. 92-93
   
V.39  
Måndag  Grundpotensform och prefix s. 95-97
Tisdag  Kvadratrötter och .... s. 98-101
Onsdag  Potensekvationen s. 102-105
Torsdag  Potenslagar och kvadratrötter s. 106-107
Fredag  Multiplikation av uttryck s. 113-116
   
V.40  
Måndag  Faktorisera s. 117-119
Tisdag  Formler s. 121-123
Onsdag  Lösa ut ur formler s. 125-127
Torsdag  Algebra och geometriska formler s. 132-135
Fredag  Upptäcka och uttrycka mönster s. 136-137
   
V.41  
Måndag  Upptäcka och uttrycka generella samband s. 138-141
Tisdag  Repetition kap. 2 s. 143-150
Onsdag  Prov kap. 2
Torsdag  Koordinatsystem s. 156-159
Fredag  Funktion- formel, värdetabell och graf s. 160-164
   
V.42  
Måndag  Räta linjer i vardagliga sammanhang s. 165-169
Tisdag  Avläsa k-värdet och m-värdet s. 173-177
Onsdag  Bestämma räta linjens ekvation s. 178-181
Torsdag  Parallella och vinkelräta linjer s. 182-184
Fredag  Olika former för räta linjens ekvation s. 185-187
   
V.43  
Måndag  Intervall s. 190-192
Tisdag  Linjära olikheter s. 193-195
Onsdag  Skrivsättet f(x) s. 196-199
Torsdag  Grafisk lösning av ekvationer och olikheter s. 201-204
Fredag  Studiedag
   
V.44  
Måndag  HÖSTLOV
Tisdag  HÖSTLOV
Onsdag  HÖSTLOV
Torsdag  HÖSTLOV
Fredag  HÖSTLOV
   
V.45  
Måndag  Definitionsmängd och värdemängd s. 206-208
Tisdag  Linjära funktioner s. 209-211
Onsdag  Exponentialfunktioner s. 213-216
Torsdag  Potensfunktioner s. 217-221
Fredag  Matematiska modeller s. 225-230
   
V.46  
Måndag  Utvecklingssamtal kl. 12.00-17.00
Tisdag  Repetition kap. 3 s. 231-243
Onsdag  Utvecklingssamtal kl. 12.00-17.00
Torsdag  Prov kap. 3 
Fredag  Beräkna sträckor med tangens s. 246-248
   
V.47  
Måndag  Beräkna vinklar med tangens s. 249-250
Tisdag  Sinus och cosinus s. 251-254
Onsdag  Sträckor och vinklar i koordinatsystem s. 255-257
Torsdag  Vad är en vektor? s. 260-263
Fredag  Beräkningar med vektorer s. 265-267
   
V.48  
Måndag  Vektorer i koordinatform s. 268-270
Tisdag  Prov kap. 4
Onsdag  Sannolikhet för en händelse s. 284-287
Torsdag  Sannolikhet och relativ frekvens s. 288-289
Fredag  Försök med två föremål s. 290-292
   
V.49  
Måndag  Träddiagram s. 293-296
Tisdag  Beroende händelse s. 298-300
Onsdag  Komplementhändelse s. 301-302
Torsdag  Lån, ränta och amortering s. 307-309
Fredag  Kalkylprogram s. 310-315
   
V.50  
Måndag  Stickprov och urvalsmetoder s. 316-319
Tisdag  Signifikans och felkällor s. 320-324
Onsdag  Korrelation och kausalitet s. 326-330
Torsdag

 Np Ma 1c kl. 9.00-15.00

Schemabrytande

Fredag

Programmering i kursen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1