Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Sommaruppgift V.36

Råå Förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Nu är det dags att resa! Vara bär det av först?

Mål:

Vårt prioriterade mål 2022/2023

Förskolan ska erbjuda en lärandemiljö som ger varje barn förutsättningar att utveckla sin positiva lärandeidentitet. 

 

Syfte:

  • En koppling till vårt prioriterade mål och en uppstart
  • Att utgå från barnens erfarenheter
  • Att få svar på vad barnen är intresserade av - en bakgrund att stå på för att skapa ny kunskap tillsammans - barn, föräldrar och pedagoger
  • Att låta föräldrar vara delaktiga i vår uppstart. 

 

Undervisning:

Nu har vi fått titta på alla barnens bilder. Nu kommer vi, på ett demokratiskt sätt, rösta fram vilket barns sommarminne vi ska börja med att utforska. Tillsammans med barnen söker vi information kring den valda platsen så som platsinformation, färdmedel, avstånd osv. Vi utvecklar projektet sedan efter vad barnen visar intresse för. 

 

Målkriterier:

Normer och värden

Varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Omsorg, utveckling och lärande 

Varje barn visar tilltro till sin egna förmåga att lära

Varje barn utvecklar sin förmåga att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem samt omsätta idéerna i handling.

Barns inflytande 

Varje barn utvecklar en förmåga att utöva inflytande över sin utbildning.
Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback