Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Friluftsliv och utevistelse åk 6

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Naturen är fantastisk, häng med ut!

Under vecka 35-39 kommer vi arbeta med friluftsliv och utevistelse. 

 

Såhär kommer vi arbeta: 

  • Vistelse, lekar och rörelse i natur och utemiljö
  • Friluftsaktiviteter såsom bygga ett vindskydd och en eldstad
  • Samtal, diskussioner och film om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten
  • Se film om badvett
  • Träna på att rädda en kamrat som är nödställd genom att använda förlängda armen (på Åbybadet 5/9).

 

Hur bedöms jag: 

  • Agerande under lektionerna (tillämpning av allemansrätten)
  • Prov i slutet av arbetsområdet
  • Genomförd livräddning vid vatten 

 

Betygskriterier som bedöms: 

- Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

 - Eleven förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge


Läroplanskopplingar

Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

Eleven förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter