Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Humlan: Lämning/hämtning

Förskolan Hälsingberg, Falun · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Lämning och hämtning är ett tillfälle för förskolan att samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Syfte:

Att pedagogerna vid rutinsituation lämning och hämtning skapat förutsättningar för att delge vårdnadshavarna information om barnets dag på förskolan och dess undervisning.  

Att pedagogerna i samband med rutinsituation lämning och hämtning är närvarande och skapar en trygg och stressfri miljö för barnet. 

Att bildstöd och TAKK används i rutinsituationen vid behov.

Metod:

  • Lämning

Hur? En pedagog möter upp barn och vårdnadshavare, ser och bekräftar barn och vuxen. Pedagogen vinkar till föräldern tillsammans med barnet.

  • Hämtning

Hur? Vårdnadshavarna är välkomna att komma in på avdelningen. Där möter vi upp och berättar hur dagen har varit och om något särskilt har hänt, ibland tillsammans med barnen eller mellan oss vuxna. Där har vi ett stort tänk utifrån barnets integritet.

 


Läroplanskopplingar

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback