Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Delmoment 1: Så styrs Sverige - Valet 2022 (Sam 1b) TE22

Katrineholms Tekniska College 2, Katrineholm · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Nu ska du få en grundkurs i hur Sverige styrs samt en fördjupning kring valet i september.

Innehåll

Grundkurs som examineras med ett digitalt prov på hur Sverige styrs.

Fördjupning:

Välj 1 samhällsfråga som engagerar dig. 

Välj 2 partier som har en tydlig åsikt/riktning kring samhällsfrågan och sammanfatta vad de står för. Ta med centrala begrepp och ideologiska tankar som ligger bakom deras val i hur man ska hantera frågan. 

Var källkritisk som alltid. 

Avsluta texen med att du uttrycker din ståndpunkt utifrån de båda partiernas ståndpunkter. 

Resurser

Stringent 1b- bok du hämtar i biblioteket. Finns även på Inläsningstjänst. 

Internet

PP om politiska ideologier

Så styrs Sverige

Examination

Grundkurs: prov

Fördjupningsmoment: Inlämningsarbete som lämnas in i Classroom och Unikum. 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Valet 2022

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback