Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Bild åk 3

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord. Vilka känslor väcker olika konstverk? Hur bygger man upp en bild? Och vad kan du skapa för konstverk av olika material? Det och mycket mer kommer vi att arbeta med i bildundervisningen.

Lärandemål:
  • kunna framställa bilder på olika sätt
  • kunna använda olika tekniker och material
  • kunna samtala om olika bilder, t ex vad de föreställer
  • kunna framställa egna bilder utifrån instruktion och mall
 
Undervisning:
I bildundervisningen kommer vi arbeta med olika material, redskap och tekniker. Du kommer att få lära dig mer om hur man bygger upp en bild med hjälp av form, färg, linje, för- och bakgrund. Du kommer att få skapa bilder som förstärker text. Du kommer att få delta i samtal kring bilder. Du kommer att få lära dig om några kända konstnärer och deras verk. Du kommer att få använda ipad för att arbeta med fotografering.
 
Bedömning:
Bedömning sker kontinuerligt i form av muntlig respons av pedagog. Bedömning sker även utifrån hållplatser.
Vi bedömer din förmåga att:
  • använda olika tekniker, material och verktyg
  • Hur din bild hör ihop med innehållet i din text
  •  samtala om vad olika bilder berättar

Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback