Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Fysik

·

Årskurs:

6

Universum åk 6 ht 22 6A

Rimforsa skola 4-6, Kinda · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Vi kommer att arbeta med kapitlet Universum i boken Koll På NO 6.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Detta ska vi göra

Vi kommer starta terminen med att arbeta med kapitlet om universum. Vi kommer bland annat att arbeta med följande delar:

Universums uppkomst

Inlärningsmål:

-         Känna till något om universums uppkomst, vintergatan och galaxer. Big Bang, skapelseberättelsen.
-         Känna till att synen på universum förändrats genom historien.

 

Solsystemet

Inlärningsmål:

-         Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
-         Ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen.
-         Känna till enskilda fenomen som komet och asteroid.

Jorden

Inlärningsmål:

-         Känna till avstånd, storlek, tid runt solen, ebb och flod.
-         Ha insikt i varför vi har olika årstider och vad dag och natt beror på.
-         Kunna förklara begreppen gravitation, atmosfär och dragningskraft.

Månen

Inlärningsmål:

-         Kunna förklara månens olika faser.

Solen och andra stjärnor

Inlärningsmål:

-         Ha förståelse för solens roll i vår galax.
-         Känna till och kunna förklara begreppen stjärnor, stjärnbilder och stjärntecken.

Människan i rymden

Inlärningsmål:

-          Ha kännedom om människan i rymden och satelliter.

 

Arbetssätt

  • Vi kommer att arbeta i läromedlet Koll på NO åk 6 textbok och arbetsbok.
  • Gemensamma genomgångar och diskussioner, i helklass och i par.
  • Vi kommer att titta på filmer från SLI.se.

 

Bedömning

  • Du visar det du kan i arbetsboken och i de anteckningar vi gör när vi genomför undersökningar och experiment.
  • Du visar också dina kunskaper vid diskussioner samt under tiden du arbetar.
  • Du visar dina kunskaper vid det summativa provet.

Läroplanskopplingar

Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Kritisk granskning och användning av information som rör fysik.

Matriser i planeringen
Matris Universum
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback