Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Foglim Åk6

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Foglimning åk 6

Arbetsområde foglimning åk 6

Mål

 • Under tm-slöjden denna termin skall du

 •  Skapa ett föremål som är tillverkat med hjälp av foglimningsteknik

 • Jobba med enklare tekniker i metall

 • Beskriva hur din slöjdprocess har sett ut

 •  Möjlighet att få prova på svarvning

 

 Kopplingar till läroplan

Syfte: Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Arbetets innehåll

Under denna termin skall eleven lära sig hur foglimning fungerar samt en del olika nordiska träslag. Eleven får välja vilket föremål denne vill skapa inom ramen för att föremålet skapas med hjälp av foglimningsteknik. Under hela arbetet dokumenterar eleven i sin slöjdmapp/loggbok skapandeprocessen, beskriver på vilket sätt föremålet framställs och vilka verktyg, material, tekniker samt val av ytbehandling som använts. Eleven skapar i inledningen av sitt arbete en skiss och därpå en ritning i två vyer med utsatta mått på det föremål som eleven avser att skapa.

 

 

Arbetssätt, redovisning och utvärdering

Eleven tillverkar sitt föremål genom att limma samman 1-6 cm breda träbitar i något Nordiskt träslag. Efter limningen hyvlar eleven båda sidorna på träbitarna och formar dem till det de skall bli. Som ett stöd dokumenterar eleven i sin slöjdmapp/loggbok efter varje slöjdlektion och redovisar sedan sitt arbete i en skriftligt digital utvärdering där eleven beskriver på vilket sätt elevens föremål har skapats. Föremålet kommer även att visas upp för resten av slöjdgruppen varpå vi diskuterar föremålets uttryck.

 

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt arbetsprocessen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Centrala innehåll

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

 • Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan, till exempel tenn, bomullstyg, teak och läder.

 • Resurshushållning genom återbruk av material.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback