Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund och demokrati - val av färg på tröja

Svartbäcksskolan Anpassad Grundskola, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Syftet är att eleverna ska kunna vara delaktiga i ett gemensamt beslut i skolan. Därigenom ges eleverna möjlighet att kunna delta i en demokratisk process.

Värdegrund och demokrati

Eleverna väljer färg på Tyresta skolas idrottströja genom en demokratisk process.

 

Genom kroppsspråk, tecken, ljud eller kommunikationsverktyg ska eleverna utifrån sin förmåga välja mellan två olika färger på tröjor. (Blå eller vit)  

 

Elevernas val räknas samman genom rösträkning därefter redovisas det slutliga resultatet i en gemensam uppslutning i lekhallen.

Det demokratiska resultatet av vilken färg eleverna valt på tröjan, kommer eleverna använda på alla skolans idrottsdagar. 

 

    


Läroplanskopplingar

förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,

förmåga att delta i samhällslivet och i demokratiska processer, och

förmåga att använda matematik för att lösa praktiska uppgifter i vardagen.

Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Kommunikation i olika sammanhang och miljöer. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter på olika sätt samt att tolka andras uttryck. Att ställa frågor, svara och ge kommentarer.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Grundläggande demokratiska principer och hur demokratiska beslut fattas i skolan.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur olika räknesätt kan användas för att lösa enkla uppgifter.

Hur olika räknesätt kan användas för att lösa elevnära uppgifter i vardagen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback