Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Skriftspråk genom digitala verktyg och lek

Erlandsdals förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 8 september 2022

För att väcka ett intresse för och utveckla skriftspråket arbetar med olika digitala verktyg som hjälpmedel, lekar, bokstavsjakt och bokstavsljud.

Att väcka bokstavsglädjen! 

 

Var är vi? / Nuläge

Flera av barnen intresserar sig nu för bokstäver och andra symboler. Flera kan skriva sitt namn och några visar en nyfikenhet för hur de skriver kompisarnas namn.  Barnen leker gärna med språket i form av rim och ramsor och uppmärksammar att slutljudet är det det som skiljer rimorden från varandra

 

Var ska vi? / Mål

Vi vill med vår undervisning  skapa förutsättningar för att alla barnen bekantar sig med skriftspråkets olika symboler samt hur de låter. Målet med undervisningen är att den på ett lustfyllt vis låter barnen i sin egen takt lär sig skriva fler bokstäver både analogt och digitalt genom appen BookCreator. 

 

Läroplansmål: 

 

Hur gör vi? /Metod

Vi kommer lyfta begynnelsebokstäver i olika former i både utbildningen och undervisningen. 

Uppmuntra barnen att i olika sammanhang använda skriftspråket som ett sätt att kommunicera. 

Låta barnen följa sin egen lärprocess i BookCreator. 

Fokusera på språkljud aaaa, bbbb, cccc osv. 

Ha skriftspråk i våra lärmiljöer. 

Bästa bokstaven på UR

Bokstavsjakt 

Bokstavslandet på UR 

Appar som använder bild och ljud.

Inspirerande skrivmiljö.

 

Dokumentation: 

Barnens utveckling kommer dokumenteras löpande under läsårets gång. Minst ett lärloggsinlägg på individuell nivå.

Gemensamma grupplärloggar.  

 

Resultat/Analys:

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback