Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik - Hitta matematiken

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Matematik finns överallt i vår vardag. Tittar vi runt omkring oss så kan vi hitta gott om mönster och vi kan även skapa egna mönster av olika material. Siffror hjälper oss att beskriva antal. Hur gör man när man vill addera två tal och hur hjälper tärningsbilden dig när du exempelvis spelar spel? Detta och mycket mer kommer du att möta när vi upptäcker matematiken i vår vardag.

Lärandemål 

Du kommer att lära dig:

 • Om mönster: skapa, fortsätta och beskriva mönster.
 • Om siffror och antal: benämna siffror, uppskatta antal, storleksordna tal, addera.
 • Om mätning: lösa problem inom mätning.
 • Om rumsuppfattning: resonera om rum, perspektiv och tid.

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om:

 • Mönster
 • Taluppfattning: Siffror och antal.
 • Mätandets principer.
 • Rumsuppfattning

Arbetssätt  
För att lära dig detta kommer du:

Mönster:

 • Träna på att skapa egna mönster: rita mönster, lägga mönster av olika plockmaterial.
 • Göra ett likadant mönster.
 • Fortsätta på ett mönster.
 • Beskriva ett mönster.
 • Översätta ett mönster i ett annat material.
 • Urskilja vad som saknas i ett mönster.

Siffror och antal:

 • Spela spel med sifferkort och tärningar.
 • Arbeta med tallinjen/siffermatta och stor tärning.
 • Placera sifferkort/ärtpåsar med siffror i rätt ordning.
 • Träna på talens grannar, vilket tal som kommer före och efter.
 • Räkna/hämta föremål och koppla till rätt siffra.
 • Plocka samma antal föremål som tärningen visar.

Mätning:

 • I grupp laborera med sand/ris och försöka lösa ett problem med 4 olika kärl (utan gradering) som rymmer olika mycket.
 • Uppskatta vilket kärl som rymmer minst, mest?
 • Storleksordna kärl.
 • Försöka att dela sand/ris lika med hjälp av kärlen.
 • Träna på att beskriva hur/vad gruppen gjort.

Rumsuppfattning:

 • I grupp lösa ett problem där ni tänker att ni flyger över en lekpark. 
 • Använda sex stycken bildkort: Om en person ser det här (titta på bild), var är personen i parken då?

Du visar att du har lärt dig genom att:

Mönster:

- Du prövar och använder idéer.

- Du följer och fortsätter på ett enkelt mönster.

- Du översätter samma mönster i ett annat material.

- Du kommunicerar och resonerar om mönster med t.ex ord, gester, föremål, bild.

- Du beskriver mönster med begrepp som varannan, samma, stor, rund, gånger.

 

Siffror och antal:

- Du prövar och använder olika idéer genom att addera och uppskatta.

- Du kan direkt känna igen antalen 1-6 utan att räkna.

-  Du känner igen och kan benämna siffrorna 1-6 och koppla till antalet.

- Du kan storleksordna tal.

 

Mätning:

- Du medverkar till att experimentera, reflektera, pröva och ompröva dina egna och andras idéer.

- Du kommunicerar och resonerar med t.ex. ord, gester, föremål, bild.

- Du använder begrepp som t.ex. lika mycket, högre, mindre.

- Du kommunicerar och resonerar om mätandets principer.

 

Rumsuppfattning:

- Du experimenterar, reflekterar, prövar och omprövar dina och andras idéer.

- Du kommunicerar och resonerar med t.ex. ord, gester, föremål, bild.

- Du prövar och använder idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.

- Du kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.

- Du använder begrepp som t.ex. på, under, bakom, framför, sommar.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback