Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott i Förskoleklass

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 september 2022

På idrotten kommer du att få bekanta dig med olika redskap, lära dig rörelselekar och testa på bollsporter. Vi arbetar med takt och rytm och rör oss till musik.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.
 • Regler i olika rörelselekar och bollsporter.
 • Takt och rytm i lekar och danser.
 • Ord och begrepp för att samtala om upplevelser av lek och hälsa.
 • Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med rörelselekar.
 • Rutiner kring omklädning och förhållningssätt i en idrottshall.

 

Innehåll

 Arbetsområdet kommer att handla om:

 • Utveckla en god kroppsuppfattning.
 • Tilltro till sin fysiska förmåga.
 • Utveckla samarbetsförmåga.

 

Arbetssätt 

För att lära dig detta kommer du:

 • Prova på olika redskap - cirkelträning, stationer, hinderbana.
 • Prova på olika rörelselekar och sporter.
 • Få dansa olika sorters danser och röra dig till musik.

 

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • Medverka aktivt.
 • Följa instruktioner och regler.
 • Visa hänsyn och samarbeta.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback