Skolbanken Logo
Skolbanken

Temavecka HBTQI

Fjärilens förskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 1 september 2022

En vecka under hösten varje år fokuserar hela förskolan extra mycket på frågor som rör ämnet hbtqi.

Syfte

Vi vill uppmärksamma allas lika värde, att alla har rätten att vara som de vill, älska vem de vill och känna sig trygga i sin egna identitet.

 

Bakgrund

Vi ser vikten av att i ett tidigt stadie jobba med ämnet HBTQI för att kunna stärka barnen i sin identitet och förståelse för alla människors rättigheter att få vara som de är och älska vem de vill. Vårt samhälle har kommit långt i dessa frågor men har fortfarande en bit kvar.

.

Mål

Göra barnen mer medvetna om att det finns olika former av familjekonstellationer, att alla har rätt att vara som de vill, klä sig som de vill och älska vem de vill. Få barnen att känna sig trygga i sin egna identitet.

 

Genomförande

Vi kommer under denna vecka fokusera vår utbildning med olika frågor som rör hbtq.

Vi kommer arbeta i helgrupp men även dela in barnen oss i mindre grupper då barnen lättare kan uttrycka sina tankar.

Vi läser böcker som rör ämnet, diskuterar utifrån olika diskussionsfrågor, skapar alster och avslutar veckan med att förskolan gemensamt går en parad där vi hyllar kärleken för alla och sedan fikar tillsammans.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av bild och text i Unikum

 

Utvärdering

Vi utvärderar tillsammans med barnen på vår avdelning samt med pedagogerna på hela förskolan efter veckans slut för eventuella förändringar/förbättringar till kommande års arbeta inom ämnet.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback