Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Koll på matematik 2A

Gnarps skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under höstterminen kommer du att arbeta med Koll på matematik 2A.

Arbetsområden - vad du ska lära dig

 • volym: uppskatta och jämföra deciliter och liter
 • mönster i talföljder
 • addition med tiotalsövergångar och olika strategier
 • subtraktion med tiotalsövergångar och olika strategier
 • dubbelt/hälften-se samband
 • likhetstecknet/likheter
 • problemlösning
 • tid, kunna jämföra och uppskatta
 • klockan, kvart i/över, tio i/över och fem i/över
 • vikt: jämföra kilo och hekto
 • tabeller och diagram
 • tanketavlor
 • multiplikation, tvåans, femmans och tians tabeller 
 • division, dividera med 2
 • mönster
 • helhet och delar. 
 • tal i bråkform
 • textuppgifter i matematik

Arbetssätt - hur ska du lära dig

För att nå målen kommer du att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 2A
 • praktiska övningar
 • samtal om begrepp både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikspel
 • repetition på Bingel.

Förmågor - vad ska du utveckla

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem
 • använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och argumentera om beräkningar och slutsatser

Bedömning - hur dina kunskaper bedöms

Jag kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i 

 • att samtala
 • att lösa diagnoser
 • grupparbeten
 • enskilt arbete

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Slumpmässiga händelser i konkreta situationer.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback