Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Valet 2022

Horns skola, Kinda · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Vilka är våra grundläggande demokratiska principer? Vad kan åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen innebära i skolan och i samhället?

Syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare.

Hur ska du få lära dig:

  • Genom att läsa om demokrati i våra läroböcker.
  • Filmklipp genom Lilla Aktuellt skola förklarar.
  • Övningar på Smartboarden där du får para ihop begrepp med rätt betydelse.
  • Memory.

Hur ska dina kunskaper bedömas:

  • Genom din aktivitet i diskussioner.
  • Genom att du visar att du kan förklara den demokratiska processen

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tidningsveckan kopplat till valet 2022