Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, SO (år 1-3), NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Veckodagar, månader och årstider.

Horns skola, Kinda · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Vi arbetar med året, årstiderna, månader och veckodagar. Vi skall på ett lekfullt sätt skaffa oss kunskap genom samtal, filmer, skrivning, sång, pyssel och lek.

 

Vad ska vi arbeta med?

 • Arbeta på olika sätt med årstider, månader och veckodagar.
 • Årstidernas namn, månadernas namn och veckodagarnas namn och ordning. 
 • Elevernas egen födelsedag.
 • Skapande arbetssätt. 
 • årstidsskiftningar i naturen. 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensam textskrivning där korta meningar används.
 • Sortera ordbilder ( namnen på årstider och veckodagar ) i rätt ordning
 • Arbeta i vår NO-bok där vi klipp och klistrar. 
 • Utomhuspedagogik där vi genom lek och observationer arbetar med årstidsväxlingar
 • Se korta filmer 
 • Enkla undersökningar i naturen, genom bl.a. regnmätare osv. 
 • Skapande av veckohjul, månadshjul och årstidshjul. 
 • Sortera olika naturbilder och koppla de till specifik årstid. 
 •  Sång och lek relaterat till området. 

Bedömning

 • Eleven visar muntligt eller skriftligt att den kan veckans dagar, årets månader samt de fyra årstiderna.
 • Eleven visar en förståelse för årstidsväxlingar, månader och dagar genom att delta muntligt och skriftligt.
 • Eleven kan "läsa" ordbilderna till veckodagarna och årstiderna.
 • Eleven kan sortera olika naturbilder och koppla de till specifik årstid. 
 • Eleven deltar i sång och lek relaterat till arbetsområdet 

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och observationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen
NO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter