Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild - reklam

Lidhultskolan, Ljungby · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Ett arbete kring färgers betydelse inom reklam, att göra en logotyp och skapa en reklamaffisch/reklamfilm

Under arbete ska vi arbeta med följande punkter: 

Vad är bildkommunikation?

Vad har färgerna för betydelse inom marknadsföring/reklam?

Vilka logotyper känner vi till och vilka färger har dem?

Analysera reklam, hur förmedlar man ett budskap?

Hur gör man en logotyp - vad ska man tänka på?

Att skapa en reklamaffisch/reklamfilm


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Dags att bli uppfinnare! (på låtsas)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback