Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Ordklasser

Trojenborgsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Ordklass är en grupp ord som används och fungerar på samma sätt. Vi kommer lära oss hur svenska språkets nio ordklasser fungerar. Ordklasserna är substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord, pronomen och interjektioner.

Målet med undervisningen

Målet med arbetsområdet är att ni ska bli säkra på svenska språkets ordklasser. Ni ska veta vilka de är och enkelt kunna plocka ut olika ordklasser från meningar. 

Så här ska vi arbeta - Vad? När? Hur?

Arbetsområdet kommer pågå under v 35-37 och vi kommer jobba med ordklasser, ords böjningsformer samt stavning.

Lektionerna kommer bestå av lärarledda genomgångar och övningar, filmklipp med tillhörande quiz och eget arbete i häften om ordklasser,

 

Det här ska läras/bedömas 

Examination i form av skriftligt prov den 16 september.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback