Skolbanken Logo
Skolbanken

Morgonsamling

Slottsjord Norr ag, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Vi startar varje dag med morgonsamling.

Syfte

Syftet med morgonsamlingen är att skapa en vi-känsla i klassen samtidigt som språk och identitet utvecklas.

Mål

Jag samspelar med mina klasskompisar.

 

Innehåll

 • God morgon: Vi hälsar på varandra
 • Vi sjunger godmorgonsången.
 • Välja: Eleverna väljer de olika momentens ordningsföljd med hjälp av bilder. Vi läser ordningen tillsammans.
 • Närvaro: Vem är i skolan idag? Med hjälp av bilder visualiseras vilka elever som är i skolan. Eleven sätter upp sin bild, och första bokstaven i sitt namn och presenterar sig med hjälp av kommunikationshjälpmedel (pratapparat, ögonpek,mikrofon, tecken).
 • Dagen: Vilken dag/datum/månad/?
 • Räkna: Vi räknar antalet elever på olika vis.
 • Turtagning: Just nu använder vi instrumentet trumma för att konkretisera turtagning. Vi sjunger och eleverna skickar trumman till varandra.
 • Vi arbetar i grupp.

 

 

Bedömning

 • Jag visar intresse.
 • Jag deltar. 
 • Jag medverkar.

Läroplanskopplingar

förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,

förmåga att tolka olika texter och andra former av kommunikation, och

Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Matriser i planeringen
Matris Grundsärskola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback