Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemi Åk 7 HT22

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Kemiundervisningen under höstterminen kommer att handla om kemins grunder, laborationssäkerhet, kemiska reaktioner, luft och vatten.

Ämnesområden

Undervisningen kommer bland annat att handla om: 

  • Laborationssäkerhet 
  • Grundämnen och kemiska föreningar
  • Kemiska reaktioner 
  • Vattnets kemi 

Syftet med undervisningen är bland annat att ni ska ha möjlighet att utveckla er förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi. Undervisningen syftar också till att ni ska utveckla förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara kemiska samband i samhället och naturen.  

Arbetssätt

  • Genomgångar 
  • Helklassdiskussioner
  • Laborationer 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mätning och identifikation av ämnen.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter