Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Max´s movie

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Serien Max´s movie handlar om en pojke som heter Max. Max stora dröm är att en dag bli filmregissör, men klasskompisarna orsakar problem för honom.

Max's movie | UR Play

https://urplay.se/serie/181169-max-s-movie

 

Syfte

Vi ska titta på serien Max´s movie för att lära oss hur man pratar engelska i vardagssituationer med kompisar eller familjen, men även för att lära dig att läsa och svara på frågor, så väl muntligt som skriftligt. 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

  • Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  • En 4-6
    Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
  • En 4-6
    Lyssna och läsa – reception Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.
  • En 4-6
    Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 

Undervisning/Metoder

- Vi kommer att se ett avsnitt varje vecka.

- Innan varje avsnitt kommer vi att arbeta med uppgifter i arbetsbladet. 

- Vi kommer att ha en kort diskussion om filmen.

- Du kommer att få svara på frågor och arbeta med bland annat grammatik i arbetshäftet. 

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker genom de skriftliga uppgifter du gjort i ditt arbetsblad, men också utifrån hur aktivt du medverkar i diskussionerna i klassrummet. 

 

 

 

Max's movie: Payback | UR Play


Läroplanskopplingar

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
ENGELSKA Max's movie
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter