Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Bildspel sv/bild

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Utifrån fjällvandringen ska du skapa ett bildspel. Ett bildspel där bilder, låt/dikt och känslor under dagarna samspelar. Uppgiftsformuleringen ligger i "uppgifter". Inlämning 15 september.


Läroplanskopplingar

Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.

Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgiften