Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Klimat, klimatzoner, vindar och väder

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi lär oss grunderna om väder, vind och klimatzoner.

Under följande moment sysslar eleven med följande:

  • Namnge och placera ut ekvatorn.
  • Namnge och placera ut klimatzonerna på jorden.
  • Beskriva klimatet kortfattat inom klimatzonerna. (klimat är genomsnittligt väder i 30 år…)
  • Förklara varför klimatet är som det är i den tropiska zonen. (Varmt och fuktigt. Och hur värmen gör att vattnet avdunstar och bildar regnmoln.
  • Förklara varför klimatet är som det är i den subtropiska zonen. (Varmt och torrt. Mycket sol och torra monsunvindar från ekvatorn.)
  • Förklara orografisk nederbörd i bergen och hur regnskugga bildar öknar. (Hur regnmoln bildas i Vattnets kretslopp och var regnet faller ner…)
  • Förklara varför klimatet är som det är i den tempererade zonen. (Hur jordens lutning och roterande runt sin axel skapar årstider med olika temperatur.)
  • Kort förklara vattnets kretslopp.
  • Förklara varför vattnet strömmar i haven och hur de roterar. (Jordens rotation och medurs och moturs. )

Eleven kommer ha lektioner, egna anteckningar och lärarens tavelanteckningar som stöd inför examinationen, som kommer vara ett skriftligt prov.

Mer information finns på classroom.

8A1: https://classroom.google.com/c/NTM4NTgxNTUyOTcy?cjc=vyrhfo5

Kurskod: vyrhfo5

8A2: https://classroom.google.com/c/Mzg4NTQwMjEyOTM5?cjc=cd5xhyf

Kurskod: cd5xhyf 


Läroplanskopplingar

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för enkla resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven visar även grundläggande kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också enkla resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Eleven visar goda kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för utvecklade resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven visar även goda kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

Eleven visar goda kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också utvecklade resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Eleven visar mycket goda kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer. Eleven för välutvecklade resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur. Eleven visar även mycket goda kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

Eleven visar mycket goda kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor. Eleven för också välutvecklade resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett väl fungerande sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback