Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Sommarprat - svenska 8a

Kågeskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Sommarprat i 8a

Sommarpratare i P1

Sommar i P1. Sveriges Radio. ”Sommar, sommar, sommar…” Musiken strömmar ut från radion. Det är sommarlov och mitt på dagen och du lyssnar som vanligt på P1. Du hör berättarrösten:

 

”… då begick jag mitt livs största misstag…

… och jag förstod att mitt liv låg i deras händer…”

 

Och du är fast! Tänk att kunna berätta så att man helt lyckas fånga sina lyssnare! Hur gör man? Det ska du få lära dig i det här arbetsområdet. Det är dags för dig att göra premiär som sommarpratare! Eller ska vi kalla det höstpratare?

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

·       Formulera dig och kommunicera i tal

Du planerar och spelar in ett radioprogram där du själv är sommarpratare.

 

·       Anpassa språket efter olika syften och sammanhang

Du disponerar ditt program, det vill säga ordnar innehållet på ett sådant sätt att det blir intressant och lätt att förstå för den som lyssnar.

Checklista

 

ÿ    Inledning: berätta vem du är, du ska fånga lyssnaren. Berätta på ett effektfullt sätt något extra roligt eller spännande.

ÿ    Röd tråd: din berättelse ska vara sammanhängande, de saker du pratar om ska höra ihop.

ÿ    Avslutning: ska sammanfatta din berättelse, din slutsats ska presenteras. Kan vara det du har upptäckt eller lärt dig av händelserna i ditt sommarprat eller det som händelserna ledde fram till.

Exempel på avslut ”Det här var mitt sommarprat. Jag heter… Tack för att ni lyssnade.”

ÿ    Längd: ska vara 3 – 5 minuter prat.

ÿ    Språk: använd ett språk så att lyssnaren (mottagaren) förstår dig.

ÿ    Anpassning till lyssnaren (mottagaren): tala tydligt, undvika svordomar, vara engagerad

ÿ    Lyssna igenom ditt sommarprat: innan du skickar in det!

Lycka till!

Emma och Erika

 

 

Bedömning och utvärdering ___________________________________________________

 

 

 

Innehåll

Du följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.

Du följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.

Du följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till radioprogrammet Sommar i P1.

 

 

Kommunikation

Du visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.

Du visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.

Du visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang.

 

 

 

Struktur

Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.

Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom att det har en inledning och en avslutning.

Sommarpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom att den har en effektiv inledning och avslutning.

 

 

Språk

Ordvalet är enkelt.

Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar relativt väl för radioprogrammet Sommar i P1.

Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar väl för radioprogrammet Sommar i P1.

 

Kommentar:

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter