Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom- och kärnfysik 9CD6

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 14 juni 2023

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt hur de påverkar levande organismer. Du kommer få lära dig hur vi använder strålning i samhället.

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

 • Atomens byggnad och dess elementarpartiklar.
 • Hur ljus bildas.
 • Radioaktiv strålning och dess påverkan på levande organismer samt dess användningsområden.
 • Halveringstid.
 • Fission och fusion

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • Atom: protoner, elektroner, neutroner, atomnummer, masstal, isotop
 • Strålning: alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, röntgenstrålning, joniserande strålning, halveringstid, sönderfall
 • Fission, fusion

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Förstå och förklara atomen, strålning och sönderfall med hjälp av fysikens begrepp och förklaringsmodeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid ett skriftligt prov.

Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras användningsområden och risker.

Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
PROV: Atom- och kärnfysik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback