Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

F

Trä- och metallslöjd åk 3

Bureskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Välkommen till trä- och metallslöjden åk 3! Vi kommer under hösten 2022 att arbeta med en rad olika uppgifter som hjälper oss att öka grundkunskaperna inom slöjd. Såsom fila/raspa, såga, limma, färglägga, läsa ritning mm.

Terminsplanering

  • Säkerhet och regler i slöjdsalen
  • Verktyg i slöjden
  • Namnskylt  (spika, såga, skruva, måla)
  • Uggla  (läsa ritning, mäta, såga, fila, putsa, måla)
  • Älgtorn med landskap i miniatyr (fiberriktning, material/hållbarhet, såga, borra, limma, måla mm)
  • Julpyssel

Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ugglor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback