Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Svenska

·

Årskurs:

6

Kraft och rörelse

Kyrkskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi arbetar med området Kraft och rörelse.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • ge exempel på olika slags krafter och hur de påverkar olika föremål i vår vardag
 • förklara vad rörelse är genom att ge exempel 
 • förklara olika rörelser och krafter med exempel

Ord och begrepp

 • kraft
 • tyngdkraft
 • rörelse
 • frittfall
 • centripetalkraft
 • tyngdpunkt
 • motkraft
 • balans
 • friktion
 • gravitationskraft

Arbetssätt:

För att du ska kunna uppnå målen kommer vi på lektionerna att:

* Samarbeta med din teamkompis

* Söka relevant fakta

* Planera och göra en PowerPoint

* Redovisning av tilldelat begrepp

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara områdets begrepp och använda dig av fysikaliska samband.
 • Föra resonemang och visa kunskap om ert begrepp
 • Förbereda och genomföra presentation med inledning, innehåll och avslutning
 • Söka och välja information. Presentera med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven använder information som rör fysik för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen
Bedömingsmatris Rörelse och kraft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback