Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Valet 2022

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Valet 2022, valsystemet och möjligheter att påverka.

Beskrivning av arbetsområdet

Inför valet söndagen den 11 september ska vi lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige, vad de står för och ta reda på vad de tycker i olika frågor. Vi ska lära oss om hur valet går till och vad det egentligen är som vi i Sverige röstar på vart fjärde år. Helt enkelt skaffa oss kunskaper om en mycket viktig del av vårt demokratiska system.

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla…

  • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser
  • kunskaper om ekonomiska och politiska förhållanden och strukturer i samhället
  • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv

…vilket konkret innebär att efter avslutat arbetsområde är målet att du har kunskaper om: 

  • vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt par­la­men­tarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

  • politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

  • sveriges politiska system med  riksdag, regering, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.

  • var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att på­ver­ka den demokratiska processen.

  • kunna kritiskt granska information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Vi arbetar så här

- ha gemensamma genomgångar

- arbeta utifrån texthäftet och svara på instuderingsfrågor

- undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor

- titta på filmer om Sveriges valsystem och om de politiska partierna

 

 

Bedömning

Bedömning sker, förutom det du visar under lektionerna, genom inlämning av uppgift kring partiernas åsikter, samt vid ett prov som utgår från texthäfte och instuderingsfrågor.

Vid provtillfället kommer det också att finnas någon fråga där du ska resonera utifrån det du lärt dig.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris till PP Valet 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback