Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Lyckostjärnan

Södra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi kommer att arbeta med Lyckostjärnan under året i förskoleklass.

Koppling till Lgr 22 kap3.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

Eleven ska få erfarenheter av att samtala kring en gemensam text.

Eleven övar läsförståelse.

Eleven ska ges möjlighet att upptäcka bokstävernas funktion. 

Eleven ska få möjlighet att identifiera ljud i enklare ord som de är bekanta med. 

Arbetsformer:

  • vi arbetar i smågrupper, par och individuellt.
  • vi övar pennfattning.
  • vi tränar storleksordning, lägesbegrepp, sortering, ord och bild, sammansatta ord och korta instruktioner.
  • högläsning av lyckostjärnan kopplat till arbetet. 

Dokumentation och utvärdering:

  • arbete i arbetsbok och samtal parvis kring det enskilda arbetet.
  • vi gör en gemensam utvärdering av arbetsboken.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter

Rim, ramsor och andra ordlekar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback