Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Hitta matematiken

Södra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Hitta matematiken - Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass består utav fyra olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen.

Kartläggning

Kartläggningen och utvärdering gör vi med hjälp av Skolverkets material "Hitta matematiken". Kartläggningen görs inom områdena

* Mönster

* Tärningsspel

* Sanden/riset

* Lekparken

Aktiviteterna är utformade så att varje elev, på ett lekfullt sätt, ska få möjlighet att visa sitt kunnande som är av betydelse för utvecklingen av matematiskt tänkande. 

Aktiviteterna ger  läraren en möjlighet att kartlägga hur eleven:

- visar nyfikenhet och intresse 

- prövar och använder olika idéer

- kommunicerar och resonerar utifrån matematiska begrepp.

Syfte

Olika observationspunkter tydliggör vad läraren ska uppmärksamma under de olika aktiviteterna för att kunna identifiera de elever som kan vara i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Här blir elevens styrkor och utvecklingsområden synliga och detta ger stöd för lärarens planering av den fortsatta undervisningen.

 


Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggningsmaterial - Förskoleklass.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback