Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDPEG0

Ledarskap APL

Sjögrenska gymnasiet, Knivsta · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Här ska ni ta reda på hur organisationen ser ut på er APL. Ni ska lära er att planera och genomföra aktiviteter. Förebygga och hantera konflikter.

Under er APL ska ni ta reda på hur organisationen i verksamheten ser ut, vilka roller som finns. Planera och genomföra aktiviteter där ni sen utvärderar ert ledarskap. Ni ska träna på att ta ledarrollen i vanligt förekommande uppgifter på arbetsplatsen, se, vara lyhörda och bemöta barnen utifrån deras behov och förutsättningar. Träna på att se problem/konflikter och komma med lösningar. 

Hur ska detta gå till? Genom att observera, ställa frågor och reflektera över pedagogernas samspel och agerande. Repetera och läsa det vi går igenom i skolan

Genom uppgifterna och checklistan på er APL får ni en möjlighet att praktisera det ni läser i teorin. Att praktiskt få träna på att hantera olika situationer gör att ni utvecklar en förståelse, en färdighet och i slutändan också en förtrogenhet i ert egna ledarskap.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ledarskap APL
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback