Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Stormaktstiden ht 22

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Stormaktstiden

Så här ska vi arbeta:

- Se på faktafilm, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall.

- Läsa i historieboken och arbeta med tillhörande instuderingsfrågor. 

- Ha diskussion och samtal i klassen och i grupper.

- Göra uppgifter på chromebook, t ex Wordwall.

- Spela spel som t ex bildkortsspel och Kahoot.

 

Det här ska du utveckla:

- Förmågan att göra jämförelser mellan stormaktstiden och vår tid.

- Förmågan att resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem.

- Förmågan att söka information och att kritiskt granska källor.

 

När arbetet är klart ska du ha kunskap om detta:

- När var Sverige en stormakt?

- Svenska regenter och andra viktiga personer under stormaktstiden.

- Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag?

- Kända och viktiga händelser (Vasaskeppet, 30-åriga kriget, häxprocesserna)

- Hur Sveriges gränser förändrades.

Bedömning:

Jag bedömer din aktivitet på lektionerna. Skriftligt prov efter avslutat arbetsområde.

Se även matris nedan.


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön.

Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback