Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Arabiska 4-6

Modersmålsenheten, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 28 september 2023

undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Konkreta mål

Du ska lära dig att

 • Läsa olika typer av texter, från läroböcker och barnböcker och visa en bra läs uppfattning.
 • Träna på att berätta med god tydlighet, att kunna resonera kring likheter och skillnader uttal mellan modersmålet och svenska.
 • Träna på att blir säkrare på stavning och språkriktighet och skiljetecken.
 • Träna på synonymer och motsatser för att utöka dina ordförråd.
 • Skriva olik slags texter med korrekt grammatik och uppbyggd.
 • Beskriva olika bilder med egna ord.
 • Återberätta handlingen av en bok ,samtid reflektera över innehållet .

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • Din förmåga att läsa med gott flyt och förstå texters innehåll.
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med rätt stavning.
 • Din förmåga att återberätta handling av en bok, samt reflektera över innehållet.
 • Din förmåga att samtala om årstider ,högtider och månader.
 • Din förmåga att utöka ditt ordförråd och dina kunskaper i ämnet modersmål.

Undervisning

Så här kommer vi att jobba
 
Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteratur och skapa diskussion om det vi läst.
Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka leverans ordförråd.
Vi kommer att översätta meningar och enkla texter från arabiska till svenska och tvärtom.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Synonymer, motsatsord och andra relationer mellan ord.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.

Matriser i planeringen
Arabiska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback