Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Språksamling för 🐝 och 🐞 på hemvist Ängen- Före Bornholm

Sandbackens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 2 september 2022

På Hemvist Ängen arbetar vi med "Före Bornholm" (Sterner & Lundberg, 2018). Bornholmsmodellen lägger grunden för barnens begynnande läs-, skriv- och talinlärning. Bornholm lägger fokus på lärande om talets, texten och sångens ljud (så kallad fonologisk medvetenhet).

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi vill stärka barnens språkutveckling. "Före Bornholm" är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs-, skriv-, och talinlärning. Språkutveckling stimulerar även samspel och gemenskap. 

Mål

Målet med modellen "Före Bornholm" är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar och utveckla sitt ordförråd. I detta ingår:

• Bli medveten om att ord rimmar 

• Bli uppmärksamma på ljud och fonem 

• Kunna återberätta en saga på olika sätt

• Lära känna nya ord och få förståelse för orden

• Intressera sig för skriftspråket 

Metod

Hur ska vi göra?

Vi använder oss av boken Före Bornholm och det färdiga materialet som erbjuds. Vi lägger även till material som vi anser behövs, som till exempel förstärkande figurer, flano och utklädningskläder. Vi delar in barnen i två mindre grupper, med syftet att alla ska få talutrymme och lugn och ro för inlärning på sin egen nivå.

Vad ska vi göra?

Tydlig början med upprop - barnen plockar upp sin namnlapp från golvet och presenterar sig själva 

• Högläsning - ur fysisk/digital bok 

• Rim och ramsor

• Språklek

• Sång

• Avslut

När ska detta ske?

  • Strukturerat: tisdag, onsdag och torsdag - ca 9.30
  • Flexibelt: på barnens initiativ 

Vem ansvarar för detta?

Samtliga i arbetslaget. E och A ansvarar dock för planering och genomförande denna termin.

Dokumentation

Hur tar vi vara på barnets inflytande? Hur synliggör vi barnets eget lärande?

Vi dokumenterar i Unikum, samt genom bilder på avdelningen, för att kunna utvärdera undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande. 

 

-        

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter