Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkutveckling med Babba

066111 Förskolan Hagelstavägen 24, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Vi fortsätter att arbeta vidare med Babblarna och lär känna dem mer individuellt. Först ut är Babba.

Babba

Vi kommer att fortsätta arbeta med Babblarna och först ut är Babba. På ett eller annat sätt kommer Babba vara en del av våra samlingar under veckorna 36-37, då vi kommer ha extra fokus på Babba och språket.

Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

I Babblarnas värld är målet att babbla, prata, sjunga, och leka tillsammans så mycket som det bara går. Använda fantasin och låta vardagens händelser och rutiner ge utrymme för massor av kommunikation och språklek. Vi läser böcker och pratar om allt vi gör. I leken bygger vi tillsammans med barnen upp ordförrådet. Vi kommer fortsätta jobba med TAKK-tecken, framförallt under samlingen då vi ofta sjunger. Vi kommer även börja utmana barnen mer med rim och ramsor. 

En viktig poäng med Babblarna är att de är inkluderande - alla barn kan delta tack varje den härliga musiken och Babblarnas lekfulla inlärningssätt. 

 

Aktiviteter - vad ska vi ha för aktiviteter?

 • Samling för att introducera Babba mer, berätta vad Babba tycker om och läsa Babbas bok (Babbas saker)
 • Rita Babba
 • Hitta material utomhus efter instruktioner
 • Skapa en gemensam Babba figur med naturmaterial
 • Läsa Babbas bok igen och läsa andra böcker - diskutera innehållet
 • Sjunga, lära oss rim och ramsor, lyssna på musik
 • Kims lek med Babbas saker
 • "Hitta Babba" Kurragömma där barnen får leta efter Babba
 • Avslutningsfest då barnen får upptäcka saker med hjälp av sina sinnen.

Syfte

Vi kommer arbeta med detta för att skapa gemenskap i gruppen och för att arbeta med barnens språkutveckling på ett lekfullt sätt.

Läroplanen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback