Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

9A, NO - Genetik & Genteknik, vecka 34-40

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Genetik & genteknik

Genetik syftar på att förstå sambandet mellan gener och egenskaper och hur dessa ärvs vidare från generation till generation. Genteknik är en process där man skapar en genetisk modifierad organism genom att modifiera DNA-sekvenserna. Inom detta arbetsområde kommer du lära dig studien om genetik samt genteknikens möjligheter och risker genom att argumentera och etisk överväga olika frågor i relation till en genteknik.

Innehåll

Arv - miljö - ärftlighet - anlag

Cellen - vanlig-könscell - celldelning

Kromosom - gen - DNA

Egenskaper

Korsningsscheman

Mutationer och dess följder

Genetiska sjukdomar

Genteknik

Möjligheter - risker

Ny teknik - CRISPR-Cas9

Historia - Mendel

 

Du ska kunna:

 • cellens uppbyggnad och delning,
 • hur arv och miljö påverkar en organisms egenskaper,
 • hur arvet förs vidare till nästa generation,
 • hur mutationer och genetiska sjukdomar uppkommer och påverkar organismen,
 • om genteknikens möjligheter och problem för människa och för hållbar utveckling 

Bedömning:

 • Laboration
 • Läxförhör (10.1–10.3)
 • Grupparbete (genteknik)
 • Diskussioner
 • Arbetsuppgifter och resonemang under lektionstid
 • Prov
 • Slutuppgift om genteknik

Arbetsmaterial:

 • Biologiboken: s.396–437 (kapitel 10)
 • Arbetsuppgifter: instuderingsfrågor, problemlösningsblad
 • Filmer på binogi.se, “Genetik”, ”Celldelning”, “Djurcellen”, “Ärftlighet”, “Kromosomer och anlag”, “Arv och miljö”, Dominanta och recessiva anlag”, “Mutationer”, “Genteknik”.
 • Filmer på sli.se - Naturkunskap förklarad: “Dna”, “Människocellen”, “Celldelning”

Ordlista - centrala begrepp, utökad ordlista med förklaring finns som separat papper.

kromosom

gen

DNA

könskromosom

könscell

kvävebaser

mitos

meios

arvsmassa

sexuell förökning

befruktning

ribosom

x-kromosom

y-kromosom

dominant gen

recessiv gen

tvilling

genteknik

korsningsschema

miljö - yttre faktor

mutation

ärftlig sjukdom

kloning

 

 

 

Innehåll

E

C

A

Gener, arv, miljö, anlag (dominant/recessiv).

Hur arvet förs vidare.

Mutation.

Jag kan ge exempel på hur arvsanlag och egenskaper förs över till nästa generation genom att använda ord som DNA, kromosom och gen.

Jag kan beskriva hur arvsanlag och egenskaper förs över till nästa generation genom att använda korsningsschema eller förklara hur celldelning går till.

Jag kan förklara och jämföra hur arvsanlag och egenskaper förs över till nästa generation genom celldelning och korsningsscheman. Jag kan förklara hur och varför olika egenskaper framträder. 

Genteknik

Möjligheter och faror

Skilja fakta från värderingar.

Jag kan ge ett exempel på genteknikens möjligheter och beskriva en följd av den. 

Jag kan ge exempel på hur gentekniken fungerar och beskriva en positiv och en negativ följd av den.

Jag kan ge exempel på hur gentekniken fungerar och beskriva en positiv och en negativ följd av den i två led ur ett människor och samhällsperspektiv.

Argumentation och resonemang.

Jag kan lyfta fram en ståndpunkt kring genteknikens möjligheter eller faror.

 

Jag deltar i en diskussion eller ett resonemang genom eget inlägg eller svar på andras.

Jag kan lyfta fram en ståndpunkt kring genteknikens möjligheter och faror genom att väga dem mot varandra.

 

Jag deltar i en diskussion eller ett resonemang genom eget inlägg eller utvecklar andras. 

Jag kan lyfta fram en ståndpunkt kring genteknikens möjligheter och faror och motivera mitt val.

 

Jag deltar i en diskussion eller ett resonemang genom eget inlägg och utvecklar andras i förhållande till mitt.

 

Veckoplanering 

Vecka

Tis - halvklass (NO2/NO1)

Tors - helklass

Övrigt

34

 • Introduktion
 •           Presentation
 •           Förmågor i NO
 •           Mall – labbrapport.
 •           Introduktion genetik (mål och syften)
 • Avsnitt 10.1
 •           Genomgång (Celler, cellens delar, DNA, proteinsyntesen)
 •           Arbetsuppgifter

 

 

35

 • Laboration
 •         Extraktion av DNA
 •           Labbrapport
 • Avsnitt 10.2
 •           Genomgång (kromosomer, celldelning, anlag, korsningsschema)
 •          Arbetsuppgifter

 

36

 • Avsnitt 10.3
 •           Genomgång (arv, miljö, egenskaper, korsningsschema, mutationer, genetiska sjukdomar)
 •           Arbetsuppgifter
 •           Sammanfattning  
 •          Korsningsscheman
 •         Problemlösning
 •          Läxa – vara färdig med instuderingsfrågor 1–20.
 •      Inlämning av laborationsrapport

37

 • Läxförhör
 • Avsnitt 10.1–10.3
 • Avsnitt 10.4–10.6
 • Genteknik - hur fungerar det?
 • Genomgång
 •  Värderingsövningar/diskussioner
 •  Genteknik - problem
 •          Läxa – vara färdig med instuderingsfrågor 20–30

38

 •          Start grupparbete
 •          Redovisning av grupparbete.

 

 

39

 •           Redovisning av grupparbete.

 

 •           Inläsning inför prov
 •          Repetition.
 •          Sammanfattning

 

40

 •          Prov/ slutuppgift

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter