Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Nya Prima Matematik 1A

Kungsgårdens skola, Sandviken · Senast uppdaterad: 4 september 2022

Under höstterminen arbetar vi med boken Prima matematik 1A. Boken är basen för matematikundervisningen. Utöver att arbeta i boken har vi också genomgångar, arbetar praktiskt med matematik, använder digitala verktyg, m.m.

Det här ska du utveckla under höstterminen:

 • Du kan forma alla siffror.
 • Du kan dela upp talen 2-10 på olika sätt.
 • Du förstår innebörden av dubbelt/hälften.
 • Du kan addera inom talområdet 0-10.
 • Du kan subtrahera inom talområdet 1-10.
 • Du förstår begreppen udda och jämna tal.
 • Du förstår likhetstecknets betydelse.
 • Du kan klockans hela timmar.
 • Du kan använda en linjal och mäta i centimeter.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar/samtal  
 • Arbeta i Prima-boken
 • Arbeta med matematik digitalt på våra datorer
 • Forma siffrorna på olika sätt
 • Arbeta med praktiskt material
 • Problemlösning enskilt och i grupp
 • Utematematik
 • De elever som bedöms ha särskilt goda kunskaper i matematik utmanas 

Bedömning (hur sker bedömning)

Skolan ser om du:

 • Deltar aktivt i samtal på lektionerna
 • Deltar aktivt i praktiska uppgifter och kan berätta vad du tränat på 
 • Deltar aktivt i mattelekar och i mattespel
 • Gör uppgifterna i matematikboken
 • Gör diagnoser som visar om du minns matematiken vi arbetat med i skolan
 • Skriver siffrorna läsligt

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för åk 1-3 i matematik.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback