Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Skogen, Koll på NO

Hagaströms skola, Gävle · Senast uppdaterad: 22 september 2022

Koll på NO åk4, skogen

Inom arbetsområdet skogen ska du få tränar på att: 

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till. 
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Begrepp

 • allemansrätt
 • avverkning
 • barrskog
 • blandskog
 • bytesdjur
 • kolmila
 • lövskog
 • mycel
 • nationalpark
 • naturreservat
 • nedbrytning
 • näringskedja
 • odlad skog
 • pålrot
 • rovdjur
 • rötter
 • urskog
 • årsring

Arbetssätt

Vi utgår från boken Koll på NO 4

-Tittar på film

-Läser om området

-Arbeta enskilt, par och helgrupp

-Fältstudier

Bedömning

 • förklara och beskriva 
 • samtala
 • söka och använda information
 • undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback