Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Mitt i Prick 2. Matematik i åk 2.

HagaLyckebyskolan, Haninge FSK/GR · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I Mitt i prick får du öva på de förmågor i matematik som finns i Lgr 22. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-1000. Du kommer att få arbeta med addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

2A

 • Addition och subtraktion 0-100
 • Multiplikation tabell 1-5 och 10
 • Division
 • Talsymboler från förr
 • Ental och tiotal
 • Geometri
 • Problemlösning
 • Programmering

2B:

 • Addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
 • Positionssystemet
 • Talen 0-1000
 • Klockan, volym, längd och vikt
 • Multiplikation
 • Division
 • Problemlösning
 • Programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • smartboard
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Hur du får visa vad du kan genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med de olika räknesätten
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt objekten klot, kon, cylinder och rätblock. Egenskaper hos dessa objekt och deras inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter