Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Guldkronan - september 2022

Norrbyskolans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 5 september 2022

På Norrbyskolans förskola arbetas det aktivt med en kunskaps- och barnsyn där det kompetenta barnet står i fokus. Vilket innebär att pedagogerna är ansvariga för att ge barnen förutsättningar att erövra kompetens och uppfylla sin fulla potential. Där ansvaret ligger på pedagogerna att utgå från barns intresse i planeringen av undervisningen men samtidigt utmana barnen till att skapa nya erfarenheter.

 

Aktuell månad: September

Mål från läroplanen:

"ett nyanserat talspråk ord ordförråd samt förmåga att leda med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och olika syften"

- " förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld"

Förväntade effekter:

Aktuella fokusord:

Tant, död, sakna 

Nuläge:

-

Vad har vi observerat under föregående månad?

Under den senaste månaden har vi som arbetslag behövt lära känna varandra och hitta bra rutiner för vår verksamhet, vilket har tagit en del fokus från barnen. 
Barnen har ett stort intresse för böcker vilket känns bra inför kommande tema. 

Vad har vi fått syn på i vår analys av våra reflektioner?

inte gjort några analyser
Hur har barnens egna reflektioner tagits tillvara på?

-

Vart befinner vi oss i relation till våra förväntade effekter?

-

Hur går vi vidare?

Planerad Undervisning:

Introducera boken och karaktärerna från barnen, men fokus på Elsa och Eli. 
- Smågrupperna kommer fokusera på vart Elsa har tagit vägen, döden och saknad
- Under samling diskuterar vi vad de olika grupperna har pratat om och tror

Vem ansvarar för vad?

Tillsammans planerar vi innehållet av smågrupperna som varje pedagog sedan genomför
- Samlingen planeras av den pedagog som är ansvarig den dagen 

Förändrande av lärmiljöer?

- Dokumentationsväggen ska visa på fokusorden och sedan dokumentation från smågrupperna.
- En brevlåda kommer sättas upp för att barnen ska kunna skicka brev till tanterna
- Lägenheten på avdelningen kommer förändras för att representera den aktuella tanten

Hur tydliggörs undervisningen med hjälp av AKK?

Smågrupperna kommer ha samtalskartor med aktuella ord 
- Bildstöd med fokusorden kommer sitta på dokumentationsväggen 
- Pedagogerna lär sig fokusordens tecken

 

Frågor att klistra in för

Reflektion:

Hur kan vi se att barnen tillägnar sig ett lärande? 

Hur har jag som pedagog bidragit till barnens lärande?

Vilka nya frågor/intressen har dykt upp som vi kan ta tillvara på och arbeta vidare med? 

Analys:

Har barnen fått ett ökat lärande inom målområdet? Hur vet vi det? hur kan vi se det? 

Har vi nått våra förväntade effekter? Om inte? Vad beror det på? 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog? Vad var lyckosamt? Vad kunde jag gjort annorlunda?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback