Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska, Krönika, v 37-41

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Ni ska få arbeta med krönikor. En krönika är en personlig text där man delger sina åsikter. ​Ämnet är ofta en aktuell händelse eller personlig erfarenhet. Krönikor kan vara både allvarliga och underhållande​

Ämnesområde: Krönika v 37-41

Examination: (Exempel: Beskriv hur examination sker tex som prov, inlämningsuppgift samt datum)

Delaktighet under lektioner

Skriva en krönika

- Allt material kopplat till undervisningen finns i klassens TEAM under fliken filer.

- Arbetsuppgifter som vi arbetar med på lektionen finns tillgängliga i TEAMs.

- Examination och läxor publiceras i PoB under fliken "Uppgifter"

Undervisning

 •        Lärarledda genomgångar
 •        Enskilt arbete analysfrågor till krönikor 
 •     Gruppdiskussioner

 

Veckoplanering: v 37- 41 

 
 
 
 
 
 

Vecka 

 
 
 
 

Lektion 

 
 
 
 

37 

 
 

Vi arbetar även med Svenne: läser och svarar på frågor

Läsa krönika 

 

 
 
 
 

38 

 
 

Vi arbetar även med Svenne: läser och svarar på frågor

Läsa krönika 

Genomgång typiska drag och struktur  

Resonemang 

Liknelser och metaforer  

 

 
 
 
 

39 

 
 

Vi arbetar även med Svenne: läser och svarar på frågor

Läsa krönika 

Resonemang 

Liknelser och metaforer 

 

 
 
 
 

40 

 
 

Öva på att skriva en krönika, i par.  

 

 
 
 
 

41 

 
 

Skriva en krönika, enskilt 

 

 

Lärandemål:

När du arbetar med det här momentet får du lära dig

  • vad en krönika är

  • hur en krönika är uppbyggd och typiska drag 

  • vad ett resonemang är 

  • vad liknelser och metaforer är 

  • att skriva en krönika

Begreppslista:

krönika: En krönika är en personlig text där man delger sina åsikter. Ämnet är ofta en aktuell händelse eller personlig erfarenhet. Krönikor kan vara både allvarliga och underhållande

liknelser: bildspråk där man jämför något och använder ordet som (Hen var modig som ett lejon)

metafor: bildspråk målar upp utan att jämföra (Jag hade hjärtat i halsgropen)

Underlag för bedömning:

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov.

(Utökat material för bedömning sker i klassrummet samt publiceras på TEAMs)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback